TAJIMA -SAI-

Bring color to your business.

SAI ile ac?laca??n?z yeni bir nak?? dunyas?

Her yere s??ar ve uygun fiyatl?d?r, yani kullanmaya ba?lamak kolayd?r.

Ba?laman?z icin gereken her ?eyi icerir. Bu demektir ki, tam da ?u an ba?layabilirsiniz.

Cal??t?rma kolayl???, kompakt bir boyut ve fiyat.

Hepsi bir arada urun konsepti ile haz?r yaz? karakterlerini ve PC yaz?l?m?n? icerir.

Unlu markalar?n guvenini ta??yan bir kalite anlay??? ile size sunulmu?tur.

Dunyan?n birinci s?n?f markalar?n?n guvenini ta??yan lider nak?? makinesi ureticisi TAJIMA sunar.

An all-in-one machine descended from high-end models

Ust duzey modellerin izinden gelen hepsi bir arada bir makine

Ula?t??? gun i?inizi ba?lat?n!

Konsept

With an application and standard fonts included for free

Ucretsiz olarak sunulan bir yaz?l?m ve standart yaz? karakterleri

Yaz?l?m

??inizi geni?letmek ve geli?tirmek

Branching out your business Branching out your business Branching out your business Branching out your business

Gundelik bir urun, nak?? ile ozel bir hale gelir.