TAJIMA -SAI-

Phần mềm

Bao gồm ứng dụng cơ bản

Phần mềm Tajima Writer PLUS

Tajima Writer PLUS chuyển đổi văn bản thành dữ liệu thêu hoặc tạo dữ liệu thêu bằng cách kết hợp các thiết kế có sẵn và văn bản . Có các tác vụ chỉnh sửa như là thay đổi màu của hệ màu chỉ thêu, điều chỉnh vị trí, v.v. và đồng bộ bảng màu chủ với màu trên máy thêu có sẵn.

Bằng cách kết nối phần mềm Tamija Writer PLUS và máy Sai qua mạng LAN, dữ liệu thêu được tạo có thể được truyền trực tiếp đến SAI và nó có thể bắt đầu thêu ngay lập tức.

Chức năng cơ bản

  • Truyền mẫu thiết kế sang SAI từ máy tính (có phần mềm Writer PLUS) thông qua kết nối mạng LAN
  • Tạo dữ liệu văn bản thêu (Số kiểu phông chữ: 31 kiểu phông chữ) * Một số kiểu ngôn ngữ chữ có sẵn theo tiêu chuẩn
  • Những mẫu thêu hiện có sẵn
  • kết hợp văn bản thêu và mẫu thêu đã có sẵn
  • Thay đổi kích thước và điều chỉnh vị trí của văn bản và dữ liệu thêu đã có
  • Thay đổi màu sắc cho văn bản và dữ liệu thêu đã có
  • Dữ liệu có hơn 1300 mẫu thêu thiết kế được cài đặt sẵn

Có sẵn từ trang web của người dùng SAI.

Có thể tải xuống Tajima Writer PLUS từ Trang web của Người dùng SAI , một trang web độc quyền cho người dùng của chúng tôi đã mua SAI. Thông tin bao gồm một tên và mật khẩu được cung cấp tại thời điểm mua máy Sai.và là bắt buộc để truy cập Trang web của Người dùng SAI. Hướng dẫn thao tác và hướng dẫn sử dụng cho Tajima Writer PLUS cũng có thể được tải xuống từ trang web này.

Tajima Writer PLUS

Ví dụ về hoạt động cơ bản của Writer PLUS

Chọn một kiểu mẫu thiết kế

Chọn bố cục mong muốn từ các kiểu mẫu

Select a design template

Chọn một thiết kế

Chọn thiết kế từ thư viện thiết kế. Kích thước mẫu thiết kế có thể được thay đổi và vị trí có thể được điều chỉnh.

Select a design

Nhập văn bản

Nhập văn bản bạn muốn thêu, và chọn phông chữ và kích thước. Một hình ảnh của văn bản sẽ xuất hiện ở phía bên trái của màn hình.

Enter text

Chọn màu sắc

Hình dung thành phẩm và chọn màu sắc

Select the colors

Truyền dữ liệu tới SAI

Khi dữ liệu thêu hoàn tất, truyền dữ liệu tới SAI. Bây giờ, tất cả việc phải làm là đọc mẫu và bắt đầu thêu.

* Cần thiết lập trước kết nối mạng LAN

Transmit data to SAI