TAJIMA -SAI-

Ch?c n?ng & ??c ?i?m

Hinh dang

Hinh dang (front)
Hinh dang (side)
Hinh dang (back)

* Chan may mua them
* ??c ?i?m co th? thay ??i

?i?u ch?nh ?? c?ng ch? d? dang

?i?u ch?nh ?? c?ng ch? d? dang

Thanh d?n ch? giup may ch?y em

Thanh d?n ch? giup may ch?y em

D? dang ??nh v? hinh theu

D? dang ??nh v? hinh theu

C?m ?ng  bao ??t ch? co b?o v? ch?ng b?i

C?m ?ng bao ??t ch? co b?o v? ch?ng b?i

Them 2 lo?i khung

Hai lo?i khung chinh them vao khung tieu chu?n : c? l?n va c? nh?. H? tr? s?n xu?t t?t c? cac s?n ph?m t? kh?n bong, ao thun ??n cac mon ?? c? nh?. Ngoai ra, cac lo?i khung khac dung ?? theu non, ?ng tay ao thun, tui ao, tui v?i, giay, v? va c? tay ao .. La cac lo?i khung ph? tr?, cac lo?i khung nay ???c dung tuy theo nhu c?u c?a khach hang.

Khung theu (ch?n mua them) ≫

Khung thanh ph?m l?n × 1

枠(200mm x 300mm) 袋物枠(200mm x 300mm)

Kh? theu
D: 200mm × W: 300mm
(7.8 inch × 11.8 inch)

Khung thanh ph?m nh? × 1

枠(100mm x 100mm) 袋物枠(100mm x 100mm)

Kh? theu
D: 100mm × W: 100mm
(3.9 inch × 3.9 inch)

Khung non (ch?n mua them)

帽子枠(オプション) 帽子枠(オプション)

Kh? theu
D: 75mm × W: 300mm
(2.9 inch × 11.8 inch)

Man hinh ?i?u khi?n

Man hinh ?i?u khi?n

Size

7 inch-wide TFT LCD

H? tr? cac ngon ng?

Nh?t, Anh, Hoa, Tay Ban Nha, B? ?ao Nha, Y, Phap, ??c, Nga, Czech, Hungari, Th? Nh? K?, Thai (13 ngon ng? t?ng c?ng)

Phong ch? chinh

Anh

Block New
FULL BLOCK
Inscription
Jiggles
Russ Times New
Old English

Kich th??c

Kich th??c
Kich th??c
  • Width : 555mm (21.9 inch)
  • Depth : 578mm (22.8 inch)
  • Height : 668mm (26.3inch)

Specifications

S? kim : 8 kim 8 kim
Kh? theu 200mm x 300mm (7.8 inch x 11.8 inch)
Ngu?n ?i?n 100~120V・200~240V(50/60Hz)(UL specification: 120V only)
T?c ?? l?n nh?t Khung thanh ph?m : 800 vong/phut.Khung non : 800 vong/phut
Tr?ng l??ng t?nh 37 Kg (82 lbs)

Chan may (SAI)

Chan may (SAI)

Chan may ???c thi?t k? ??p. Ph?n tren c?a ban co ch?c n?ng gi? cho thao tac ra vao khung m? ???c d? dang. Cac m?t xung quanh thi?t k? o vuong co th? treo ???c cac d?ng c? va khung theu. Cac chi ti?t ch? d??i co th? ??t t?i cac ng?n. Chan may co banh xe giup di chuy?n d? dang. ??t chan may vao v? tri, ch?t l?i banh xe, chan may c? ??nh t?i khu v?c nay. Do ?o, kich c? hoan h?o c?a may SAI ch? chi?m 1 di?n tich r?t nh? va co th? ??t ???c b?t k? n?i ?au.

W: 540mm × H: 870mm × D: 610mm
(21.3 inch × 34.2 inch × 24.0 inch)

* Chan may la ch?n mua them
* Cac ??c tinh c?a may co th? thay ??i