TAJIMA -SAI-

Distributorler

Distributorler

Size en yak?n distributorunuz, sat?n alma oncesi dan??ma, kurulum sonras? bak?m, nak?? konusunda oneriler vb. icin hizmetinizde olacakt?r.

WorldMap North Soth America North Soth America North Soth America North Soth America

SAI ile ilgilenenler icin

E?er ilk defa nak?? i?ine girecekseniz, ne soraca??n?z?, hatta nas?l soraca??n?z? bile bilmiyor olabilirsiniz.

Rahat olun. SAI distributorleri ve perakendecileri, cihazla ilgili sorulardan ticari sorulara kadar her konuda size yard?mc? olmak icin haz?rd?r.

Bir sorgulama yapmak kolay ----

Tecrubeli SAI sat?? personeli, nak?? makinesinden i? konular?na kadar cok ce?itli konularda size tavsiyelerde bulunacakt?r.

SAI functionality

Size SAI'nin i?levselli?ini ve performans?n? uygulamalarla gosterece?iz. Size nak?? numuneleri de sunabiliriz.

Frame types

Nak??lanan urune en uygun olan kasnak ce?idini onerece?iz.

Software

?htiyaclar?n?z? kar??lamak icin gerekli nak?? yaz?l?m? ile ilgili tavsiyeler verece?iz.

Materials / consumables

Nak??lanan urune en uygun olan kasnak ce?idini onerece?iz.

Sat?? sonras? destek konusunu da bize b?rak?n.

SAI makinenizi sat?n ald?ktan ve SAI kullan?c?lar? web sitesine kay?t olduktan sonra a?a??daki olanaklara eri?ebilirsiniz.

  • "Tajima Writer" yaz? program? indirmeleri ve aktivasyon anahtar?n?n al?nmas?
  • Cok ce?itli e?itim kitaplar? ve belgelerinin indirilmesi
  • Kullan?m ve bak?m videolar?na eri?im

* ?cerik duzenli olarak guncellenmektedir.

SAI Kullan?c?lar? Sitesini kullanmak icin oncelikle bir makine sat?n alman?z gerekir. Bir sat?n alma i?lemi yapt???n?zda, eri?im yontemi ve eri?im icin gerekli bilgiler distributorunuz / sat?c?n?z taraf?ndan sa?lanacakt?r. Ayr?nt?lar icin, lutfen distributorunuzle goru?un.

Exclusive site for our users that have purchased a SAI, which provides useful information about software, manuals, tutorials and more.