TAJIMA -SAI-

Ornekler

Nak?? ornekleri

Mu?terilerinize daha iyi hitap etmek icin baz? fikirler

SAI ile yap?lm?? nak?? numunelerini sunar?z.

Ticari perspektiften bakan ufak baz? yorumlar?m?z?n da ilavesiyle faydalanabilirsiniz.

??cili?ine bakarken ayn? zamanda kendi yorumunuzu kat?n.

Gercek anlamda nak?? i?lerken, 8 rengin hepsini ayn? anda cok nadiren kullan?rs?n?z.

Klas desenler icin, 2 veya 3 renk kullanmak en iyi tercihtir.

SAI'yi 8 renkli olarak tasarlad?k cunku genel ihtiyac?n?z?n %90'?n? 8 renkle i?leyebilirsiniz.

Bunu, verimlilikte onemli bir rol oynayan temel bir performans karar? olarak du?unun.

Tak?mlar icin havlu haz?rlamaya ne dersiniz?

How about matching towels for the team?’
How about matching towels for the team?’

Spordan dansa, her turlu tak?m icin harika bir urun olur. Tak?m ad? ve slogan?yla ozel e?le?en havlular, sadece tak?mlar?n zevk alabilece?i ozel birlikteli?i yaratabilir. Antrenman zor oldu?unda te?vik etmek ve iyi zamanlar? daha da guzelle?tirmek, tak?m? desteklemek ve motivasyon artt?rmak icin mukemmel bir urun olacakt?r.

Hediyelik veya gunluk kullan?m icin orijinal cantalar

Original bags for gifts and novelties
Original bags for gifts and novelties

Hediye ve hat?ra icin mukemmel ta??ma cantalar?.

Mutlu ciftin ba? harfleri elegant bir yaz? tipiyle zarif bir ?ekilde i?lendi?inde, bunlar yeni evliler icin mukemmel birer hediye.

Hayal gucunuzun benzersiz ve orijinal bir ?apka uzerinde cal??mas?na izin verin

Let your imagination get to work on a unique and original cap
Let your imagination get to work on a unique and original cap

Bugunlerde bircok ki?i ozel ?apkalar yapt?r?yor.

Sadece size ozel bir tane yap?n, ya da bir e?ini sevdi?inize veya tum tak?ma yap?n.

Hayalgucunuzun cal??mas?na izin verin ve e?siz orijinal bir ?apkan?n zevkini c?kar?n.

Kendinizi sa?lam, guvenilir bir ortak haline getirin.

Make yourself a tough, reliable partner
Make yourself a tough, reliable partner

Yo?un egzersizlerin vazgecilmezi olan spor giyiminde nak?? idealdir.

Nak?? oldu?u icin, her egzersizden sonra tekrar tekrar y?kad???n?zda bile solmaz.

Her zaman yan?n?zda, guvenilir bir ortak olur.

Mukemmel hediye olmas? icin coraplar? ba? harfler ile ki?iselle?tirin.

Personalize socks with initials for the perfect gift -----
Personalize socks with initials for the perfect gift -----

Hediye vermek istedi?iniz ki?iye harika ve duyarl? bir hediye sunmak icin onun ba? harfleriyle nak??lanm?? bir cift coraba ne dersiniz?

Kesinlikle ozel bir hediye olacakt?r.

Y?llar boyu saklan?p sevilecektir.